torsdag, februari 9, 2023
Jesus.se

Uppsala Domkyrka

Uppsala Domkyrka
Uppsala domkyrka är uppförd i gotisk stil. Exteriört är den huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme. Den är domkyrka i Uppsala ärkestift, församlingskyrka för Uppsala domkyrkoförsamling, och utgör en rikshelgedom för Svenska kyrkan. Läs mer på Wikipedia!

Uppsala slott

Uppsala Slott
Uppsala slott började byggas 1549 som en befästning och ingick i de borgar som Gustav Vasa och hans söner uppförde som skydd mot utländska och inhemska fiender. Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns även två museer: Uppsala konstmuseum, och Vasaborgen.

Songs 4 the City


 

Hitta Gud - På olika språk

Hitta Gud

En kristen hjälptelefon

Alpha Sverige

Pin It on Pinterest