Fyrisån är Upplands längsta å, längd 80 km. Den har sitt källflöde i trakten av Dannemora och mynning i en vik av Mälaren som heter Ekoln, strax söder om Uppsala.
Namnet Fyrisån skapades under senare delen av 1600-talet av främst Olof Rudbeck. Den flyter rakt igenom Uppsla och ger en fin stämning åt centrala Uppsala.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -