Uppsala slott började byggas 1549 som en befästning och ingick i de borgar som Gustav Vasa och hans söner uppförde som skydd mot utländska och inhemska fiender.
Slottet är idag bostad för landshövdingen. Här finns även två museer: Uppsala konstmuseum, och Vasaborgen.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -