Kontakt

Du som bor i Uppsala med omnejd kan kontakta en representant för en kyrka på orten. Om du vill ha samtal, information eller har något du vill att vi ska be för så går det bra att använda formuläret nedan för kontakt med oss. Den pastor/person du kommer i kontakt med har absolut tystnadsplikt.

Med vänlig hälsning
Teamet och kyrkorna bakom Uppsala Life