Byggnaden uppfördes ursprungligen av rådman Claes Edenberg år 1645 som ett privatpalats. Från 1710 användes byggnaden som rådhus med säte för Uppsala stads förvaltning och rådhusrätt. Rådhuset tillhörde i många år Uppsala kommun och användes som stadshus samt av förvaltningen. År 1964 invigdes ett nytt stadshus på Vaksalagatan, och samtidigt började en restaurering av rådhuset. Kommunförvaltningarna flyttade gradvis till det nya stadshuset, men fullmäktige fortsatte att hålla möten i det gamla rådhuset fram till 1971.

Efter en omfattande om- och tillbyggnad kunde varuhuset öppnas 2012 med ett antal klädbutiker och restauranger.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -