Kyrkan har en riktigt gammal historia och byggdes redan under sent 1100-tal i romansk stil. Vid mitten av 1200-talet byggdes sakristian.
Omkring år 1300 fick den en höggotisk stil då långhusets väggar byggdes på med två meter till sin nuvarande höjd. Omkring mitten av 1300-talet eller något senare försågs långhus och kor med fyra ribbvalv av tegel.
Omkring år 1400 byggdes vapenhus åt norr och söder som revs åren 1783-1785.

- Erbjudande om Boken om Hopp! -