tisdag, september 27, 2022
Jesus.se

Uppsala Domkyrka

Uppsala Domkyrka
Uppsala domkyrka är uppförd i gotisk stil. Exteriört är den huvudsakligen en nygotisk tegelefterbildning av fransk höggotik runt en medeltida stomme. Den är domkyrka i Uppsala ärkestift, församlingskyrka för Uppsala domkyrkoförsamling, och utgör en rikshelgedom för Svenska kyrkan. Läs mer på Wikipedia!

Rådhuset i Uppsala

Rådhuset i Uppsala
Byggnaden uppfördes ursprungligen av rådman Claes Edenberg år 1645 som ett privatpalats. Från 1710 användes byggnaden som rådhus med säte för Uppsala stads förvaltning och rådhusrätt. Rådhuset tillhörde i många år Uppsala kommun och användes som stadshus samt av förvaltningen. År 1964 invigdes ett nytt stadshus på Vaksalagatan, och samtidigt började en restaurering av rådhuset. Kommunförvaltningarna flyttade gradvis till...

Songs 4 the City


 

Hitta Gud - På olika språk

Hitta Gud

En kristen hjälptelefon

Alpha Sverige

Pin It on Pinterest